Abkhazia unblocks crossing point to Samegrelo, Georgia