Armenian Prime Minister, Azerbaijani President agree to meet