კრიტიკული სიტუაცია ირანში - ყოველი მეხუთე სიკვდილი კორონავირუსით არის გამოწვეული