ირანი - ვირუსის პირველი კლასტერი საქართველოში. რა იქნება პანდემიის შემდეგ