რატომ არ წყდება ომი? ექსპერტების კომენტარები აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან