სომხეთი, მეორე დღე ყარაბაღში სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტიდან