სომხეთში ჯაშუში დააკავეს და საომარი მდგომარეობის კანონები გაამკაცრეს