სომხები ტოვებენ ტერიტორიებს, რომელიც აზერბაიჯანს გადაეცემა. ვიდეო