ქალაქებისა და სოფლების დაბომბვა: 4 ნოემბრის დილისთვის არსებული ვითარება ყარაბაღში