ომი ყარაბაღში, 3 ნოემბრის დილისთვის არსებული ვითარების მიმოხილვა