ბაქოს ცენტრთან მდებარე დასახლება ბალახანის რეკონსტრუქცია დასრულდა