ანალიზი: გაზი ხმელთაშუა ზღვაში, როგორც საფრთხე ნატოს სტაბილურობისთვის