Aralıq dənizində qaz NATO stabilliyinə təhlükə kimi. Analiz