რა მოხდა ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში, 2020 წლის 1 ნოემბერს - მიმოხილვა