მოსაზრება: სომხეთმა კომპრომისის შანსი ხელიდან გაუშვა