ტრანსგენდერი ქალი, რომელიც კოვიდ-კლინიკაში სანიტრად მუშაობს