გარჩევები სასამართლოში და კორონავირუსი - "კვირა კავკასიაში"