ჰედიკი - მშვიდობიანი ჩვეულება აშურის, იმამ ჰუსეინის ხსენების დღისა