„ვირუსზე შემოწმება“ - როგორ გაიარა ის აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ