ნავთობი და კორონავირუსი - აზერბაიჯანის ეკონომიკის ორი უბედურება