არშემდგარი მოლაპარაკება, კორონავირუსი და ცხოვრება უშუქოდ - "კვირა კავკასიაში"