საქართველო 2020. ხუთი მოვლენა, რომელიც დაგვამახსოვრდება ამ მძიმე წლიდან