ასექსუალობა - ორიენტაცია, რომლის შესახებ ლაპარაკი არც კავკასიაშია მიღებული და არც მსოფლიოში