messenger vk-black email copy print

Շվեդական հրաշք, այնուամենայնիվ, տեղի չունեցավ․ կորոնավիրուսից մահացածների հսկայական թիվ և մեծ բռնկման սպառնալիք