messenger vk-black email copy print

«Զորանոցային կարանտին». Թուրքիայից տարհանված Ադրբեջանի քաղաքացիները բողոքում են ցրտից, քաղցից և նույնիսկ ծեծից