Ադրբեջանում կառուցվում է առաջին վճարովի ճանապարհն՝ արդեն առկա անվճարին զուգահեռ