ვიდეო სოფელ თლიკიდან. რატომ დარჩა იქ მხოლოდ სამი ოჯახი