ყარაბაღში მუშაობას დაიწყებს ერთობლივი, რუსულ-თურქული მონიტორინგის ცენტრი