29 წელი თბილისის ომიდან. დანგრეული ქალაქის უნიკალური ფოტოები