ოჯახი ხუთი ბავშვით პანდემიისა და ოკუპაციის პირობებში. ვიდეო კონფლიქტის ზონიდან