როგორ აისახა ყარაბაღში ვითარების გამწვავება ჯავახეთზე, სადაც ეთნიკური სომხები ცხოვრობენ