ქალაქი, რომელიც სულთნებსა და პრეზიდენტებზე მაღლა დგას