ნუნე ჰახვერდიანი, ერევანი

რას ნიშნავს იყო კარგი მეზობელი თურქეთში?

წელს სტამბოლის თანამედროვე ხელოვნების ბიენალეს ჟღერადი და მეგობრული სახელწოდება ჰქონდა. ორგანიზატორებმა ღონისძიებას «კარგი მეზობელი» (A Good Neighbour) უწოდეს

არითმეტიკა და თანამონაწილეობის ფილოსოფია

სომხეთში არჩევნებში მონაწილეობის საუკეთესო მეთოდს არა ხმის მიცემა, არამედ დაკვირვება წარმოადგენს. მორალური თვალსაზრისით, დამკვირვებლობა უფრო გამართლებულია.

პოპულარული