გიორგი ორკოდაშვილი

ქართველი მოსწავლე ამერიკაში: "აქაურ სკოლაში თავისუფლად აზროვნებას ასწავლიან" 

გიორგი ორკოდაშვილი ერთი წელი სწავლობდა ამერიკულ სკოლაში. ის ჰყვება იქაურ სწავლის მეთოდზე, ცხოვრების წესსა და მენტალობაზე

პოპულარული