მოსაზრება: პუტინი ტრამპს იყენებს, ევროპა ყურადღებით უნდა იყოს