ხუთი ახალგაზრდა აფხაზეთში კარანტინში ცხოვრების შესახებ. ვიდეო