კორონავირუსი და კანონი: აზერბაიჯანული კარანტინის იურიდიული მხარე