რუსული ჰუმანიტარული ტვირთი პირველად ჩავიდა ყარაბაღში აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით