ჟირაირ ლიპარიტიანი: რატომ წააგო სომხეთმა ყარაბაღის ომი