ცხოვრება მიზანქვეშ: სოფელი აზადი აზერბაიჯანში ფრონტის ხაზზე. ფოტო