რიგები საარჩევნო უბნებზე, არჩევნები პანდემიის ფონზე. ფოტოები