Sultanlardan və prezidentlərdən yüksəkdə olan şəhər