Azərbaycanda elektron kitab bazarı yoxdur: bu, naşirlər üçün niyə yaxşıdır?