Azərbaycanda ilk ödənişli yol inşa edilir – artıq mövcud olan ödənişsiz yola paralel olaraq