Nişangahda həyat: Azərbaycanın Azad Qaraqoyunlu kəndi atəş xəttində. Foto