70 տարի առաջ չէր կարելի նույնիսկ նայել այդ կողմ. Կարսի պայմանագրով Վրաստանի և Թուրքիայի միջև բաժանված գյուղերի ողբերգությունը