messenger vk-black email copy print

Վրացի քաղաքական գործիչներն ու փորձագետները՝ ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Մեկնաբանություններ