Վերջին ինքնաթիռով Եվրոպայից Վրաստան գալ՝ լեռներում գինեգործ դառնալու համար