messenger vk-black email copy print

Վրաստանում Սաչխերե քաղաքի հիվանդանոցում բժիշկը վարակված է կորոնավիրուսով, 100 աշխատակից տեղափոխվել է ինքնամեկուսացման ռեժիմ