messenger vk-black email copy print

Հայաստանի դեսպանատունը հերքում է այն լուրերը, թե Վրաստանը չի թողնում վառելիք և մարդասիրական բեռներ տեղափոխել Հայաստան